Akcja krwiodawstwa – luty 2020

uczniowie oddają krew

W dniu 25 lutego 2020 r. odbyła się ostatnia w tym Roku Szkolnym Akcja oddawania krwi. Udział w akcji wzięło 28 kandydatów, w tym 3 osoby spoza Szkoły.
19 krwiodawców zostało zakwalifikowanych pozytywnie dzięki czemu uzyskano 8550 ml krwi tj. 19 pełnych jednostek krwi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i zapraszamy do udziału w kolejnych Akcjach w następnym Roku Szkolnym.

Artur Głowacki
Szkolny koordynator krwiodawstwa.