Wywiadówki

Plan zebrań z rodzicami – (czwartek 17.30)

11.09.2019 r. (środa 17.30) Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas  

24.10.2019 r.  Spotkanie informacyjne o postępach w nauce

28.11.2019 r. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce

16.01.2020 r.  Zebranie informacyjne o ocenach śródrocznych  

26.03. 2020 r.  Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas; w przypadku uczniów klas maturalnych informacja nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu

 21.05.2020 r. Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas; przekazanie rodzicom informacji nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu

do 05.06.2020 r.  Przekazanie rodzicom uczniów informacji o proponowanych oceną końcowych

 Wychowawcy i przydział sal na wywiadówkę

1ag/1mg
sala 015
Artur Głowacki

1bg
sala 102
Beata Łatka

1cg
sala 1
Agata Łysień

1a/1m
sala 207
Adam Bednarski

1b
sala 3 /teatralna
Bożena Górniak

1d
sala 212
Anna Cichy

1e
sala104
Wiesław Kucab

2ab
sala 01
Krzysztof Gazdowicz

2c
sala 113
Maria Kowalewska

2d
sala nr 2
Barbara Młyńczak

2m
sala nr 112
Zofia Włodarczyk

3ab
sala 101
Danuta Limanowska-Cupiał

3d
sala 205
Jarosław Mamica

3cm
sala 1
Mirosław Wrona

4am
sala 111
Dorota Szczepańska-Biłan

4b
sala 207
Dariusz Kotaba

4c
sala 112
Katarzyna Dymek-Nowak

Technikum Elektryczne Nr 8

technik elektronik 1a,1ag, 2a, 3a, 4a
technik elektryk 1b,1bg,2b, 3b, 4b
technik informatyk 1cg,1d,1e, 2c,3c, 4c
technik mechatronik 1m,1mg,2m,3m,4m

sutereny, sala 015, 017, 03
parter; sala nr 1, 2, 
I piętro; sala nr 101, 102, 109, 111, 112, 113
II piętro – prawa strona; sala nr 205,
II piętro – lewa strona; sala 207, 208, 212