Wywiadówki

Plan zebrań z rodzicami – (środy 17.30)

07.09.2022 (środa 17.30) Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas 1 ,2, 3

14.09.2022 (środa 17.30) Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas maturalnych.  

09.11.2022  Spotkanie informacyjne o postępach w nauce.

11.01.2023  Zebranie informacyjne o ocenach śródrocznych.  

29.03. 2023  Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas (w przypadku uczniów klas maturalnych informacja nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu)

 24.05.2023 o proponowanych ocenach końcowych. Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

 Wychowawcy i przydział sal na wywiadówkę

1a
sala 2

Barbara Młyńczak

1b
sala 205
Janusz Ciepły

1c
sala 14
Jarosław Mamica

1d

sala 111
Mirosław Wrona

1m
sala 104
Agnieszka Kosek

1o

sala 112
Zofia Włodarczyk

2a/m
Sala 11

Agnieszka Kurzyńska

2b

sala 201
Dariusz Kotaba

2c

Sala 106
Katarzyna Dymek-Polek

2d

Sala 101
Artur Pietrzyk

3a
sala 016
Krzysztof Gazdowicz

3b
sala 109
Ewa Różycka

3c
sala 212
Grzegorz Czekalski

3d
sala 113
Dorota Sołtys

4ag/4mg
sala 015
Artur Głowacki

4bg
sala 102
Beata Łatka

4cg
sala 1
Agata Łysień

4m
sala 08
Adam Bednarski

4b
sala 03
Bożena Górniak

4d
sala 207
Anna Cichy

4e
sala nr 8
Wiesław Kucab

Technikum Elektryczne Nr 8

technik elektronik 1a, 2a, 3ag, 4a, 4ag
technik elektryk 1b, 2b, 3b, 4bg, 4b
technik informatyk 1c, 1d, 2c, 2d, 3c, 3d, 4d, 4cg, 4e
technik mechatronik 1 m, 2m, 4mg, 4m
liceum ogólnokształcące: 1o

sutereny, sala 015, 017, 03
parter; sala nr 1, 2, 
I piętro; sala nr 101, 102, 109, 111, 112, 113
II piętro – prawa strona; sala nr 205,
II piętro – lewa strona; sala 207, 208, 212