Wywiadówki

Plan zebrań z rodzicami – (środy 17.30)

08.09.2021 (środa 17.30) Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas 1 ,2, 3

15.09.2021 (środa 17.30) Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas maturalnych.  

27.10.2021  Spotkanie informacyjne o postępach w nauce.

01.12.2021 Spotkanie informacyjne o postępach w nauce.

12.01.2022  Zebranie informacyjne o ocenach śródrocznych.  

23.03. 2022  Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas (w przypadku uczniów klas maturalnych informacja nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu)

 25.05.2022 o proponowanych ocenach końcowych. Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

 Wychowawcy i przydział sal na wywiadówkę

1a/m
Sala8

Agnieszka Kurzyńska

1b

sala 207
Dariusz Kotaba

1c

Sala 106
Katarzyna Dymek-Polek

1d

Sala 11
Paweł Ziemianek

2a
sala 111
Magdalena Sobczyk

2b
sala 205
Ewa Różycka

2c
sala 101
Grzegorz Czekalski

2d
sala 107
Dorota Sołtys

3ag/3mg
sala 015
Artur Głowacki

3bg
sala 102
Beata Łatka

3cg
sala 1
Agata Łysień

3m
sala 14
Adam Bednarski

3b
sala 03
Bożena Górniak

3d
sala 212
Anna Cichy

3e
sala nr 104
Wiesław Kucab

4ab
sala 02
Krzysztof Gazdowicz

4c
sala 113
Maria Kowalewska

4d
sala nr 2
Barbara Młyńczak

4m
sala nr 112
Zofia Włodarczyk

Technikum Elektryczne Nr 8

technik elektronik 1a, 2a, 2ag, 3a, 4a
technik elektryk 1b, 2b, 3bg, 3b, 4b
technik informatyk 1c, 1d, 2c, 2d, 3e, 3cg, 3c, 3d, 4c, 4b
technik mechatronik 2 m, 3mg, 4m

sutereny, sala 015, 017, 03
parter; sala nr 1, 2, 
I piętro; sala nr 101, 102, 109, 111, 112, 113
II piętro – prawa strona; sala nr 205,
II piętro – lewa strona; sala 207, 208, 212