sobota, 23 września, 2023

Wywiadówki

Plan zebrań z rodzicami – (środy i czwartki 17:30)

13.09.2023 Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich
14.09.2023 Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas trzecich, czwartych i piątych  

18.10. 2023 Spotkanie informacyjne o postępach w nauce klas pierwszych i drugich
19.10.2023 Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas trzecich, czwartych i piątych

6.12. 2023 Spotkanie informacyjne o postępach w nauce klas pierwszych i drugich
7.12.2023 Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas trzecich, czwartych i piątych

10.01.2024 zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich ( informacja o ocenach śródrocznych)
11.01.2024 zebranie z rodzicami uczniów klas trzecich, czwartych i piątych (informacja o ocenach śródrocznych)

20.03. 2024  zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich
21.03.2024 zebranie z rodzicami uczniów klas trzecich, czwartych i piątych (m in. przekazanie rodzicom uczniów klas maturalnych informacji o
przewidywanych ocenach końcowych
)

 15.05.2024 zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas (informacja o ocenach rocznych)

 Wychowawcy i przydział sal na wywiadówkę

1a -technik elektronik
sala 113

Krystyna Małota

1b-technik elektryk

Tomasz Ordyczyński

1c-technik informatyk
sala 104

Katarzyna Wójtowicz

1d-technik informatyk
sala 102

Klaudia Miśta

1m-technik mechatronik
sala 111

Joanna Hałun

1o-XXII LO
sala 101

Artur Pietrzyk

2a-technik elektronik
sala 2

Barbara Młyńczak

2b-technik elektryk
sala 201
Janusz Ciepły

2c-technik informatyk
sala 208
Jarosław Mamica

2d-technik informatyk

sala 14
Mirosław Wrona

2m-technik mechatronik
sala 1
Agnieszka Kosek

2o-XXII LO

sala 112
Zofia Włodarczyk

3a/m-technik elektronik/technik mechatronik
Sala 015

Artur Głowacki

3b-technik elektryk

sala 212
Dariusz Kotaba

3c-technik informatyk

Sala 106
Katarzyna Dymek-Polek

3d-technik informatyk

Sala 101
Julia Rodak

4a-technik elektronik
sala 016
Krzysztof Gazdowicz

4b-technik elektryk
sala 109
Ewa Różycka

4c-technik informatyk
sala 2
Grzegorz Czekalski

4d-technik informatyk
sala 102
Dorota Sołtys

5am-technik elektronik/technik mechatronik
sala 1
Adam Bednarski

5b-technik elektryk
sala 03
Bożena Górniak

5d-technik informatyk
sala 207
Anna Cichy

5e-technik informatyk
sala nr 212
Wiesław Kucab

sutereny, sala 015, 017, 03
parter; sala nr 1, 2, 
I piętro; sala nr 101, 102, 109, 111, 112, 113
II piętro – prawa strona; sala nr 205,
II piętro – lewa strona; sala 207, 208, 212