Wywiadówki

Plan zebrań z rodzicami – (środy 17.30)

16.09.2020r. (środa 17.30) Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas.  

28.10.2020 r.  Spotkanie informacyjne o postępach w nauce.

02.12.2020 r. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce.

13.01.2021 r.  Zebranie informacyjne o ocenach śródrocznych.  

24.03. 2021 r.  Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas;
w przypadku uczniów klas maturalnych informacja nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu

 26.05.2021 r. o proponowanych ocenach końcowych. Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

 Wychowawcy i przydział sal na wywiadówkę

1a
sala 111
Magdalena Sobczyk

1b
sala 08
Ewa Różycka

1c
sala 101
Grzegorz Czekalski

1d
sala 8
Dorota Sołtys

2ag/2mg
sala 015
Artur Głowacki

2bg
sala 102
Beata Łatka

2cg
sala 1
Agata Łysień

2a/2m
sala 207
Adam Bednarski

2b
sala 03
Bożena Górniak

2d
sala 212
Anna Cichy

2e
sala nr 104
Wiesław Kucab

3ab
sala 02
Krzysztof Gazdowicz

3c
sala 113
Maria Kowalewska

3d
sala nr 2
Barbara Młyńczak

3m
sala nr 112
Zofia Włodarczyk

4ab
sala 109
Danuta Limanowska-Cupiał

4cm
sala 11
Mirosław Wrona

4d
sala 205
Jarosław Mamica

Technikum Elektryczne Nr 8

technik elektronik 1a, 2a, 2ag, 3a, 4a
technik elektryk 1b, 2b, 2bg, 3b, 4b
technik informatyk 1c, 1d, 2d, 2e, 2cg, 3c, 3d, 4c, 4b
technik mechatronik 2 m, 2mg, 3m, 4m

sutereny, sala 015, 017, 03
parter; sala nr 1, 2, 
I piętro; sala nr 101, 102, 109, 111, 112, 113
II piętro – prawa strona; sala nr 205,
II piętro – lewa strona; sala 207, 208, 212