Wywiadówki

Plan zebrań z rodzicami – (czwartek 17.30)

13.09.2018 r.  Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas  

08.11.2018r.  zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas  

10.01.2019 r  zebranie informacyjne o ocenach śródrocznych  

21.03. 2019 r.  zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas; w przypadku uczniów klas maturalnych informacja nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu do

do 12.04.2019 r.  Przekazanie rodzicom uczniów klas maturalnych informacji o proponowanych ocena końcowych

 23.05.2019 r. zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas; przekazanie rodzicom informacji nt. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu

do 07.06.2019 r.  Przekazanie rodzicom uczniów informacji o proponowanych oceną końcowych

 Wychowawcy i przydział sal na wywiadówkę

1ab
sala 01
Krzysztof Gazdowicz

1c
sala 113
Maria Kowalewska

1d
sala nr 2
Barbara Młyńczak

1m
sala nr 112
Zofia Włodarczyk

2ab
sala 101
Danuta Limanowska-Cupiał

2d
sala 205
Jarosław Mamica

2cm

sala 1
Mirosław Wrona

3am
sala 111
Dorota Szczepańska-Biłan

3b
sala 207
Dariusz Kotaba

3c
sala 112
Katarzyna Dymek-Nowak

4 am
sala 015
Artur Głowacki

4b
sala 113
Bożena Górniak

4 c
sala 102
Anna Cichy

Technikum Elektryczne Nr 8

technik elektronik – 1a, 2a, 3a, 4a
technik elektryk – 1b, 2b, 3b, 4b
technik informatyk – 1c,1d, 2c, 3c, 4c
technik mechatronik – 1m,2m, 3m , 4m

sutereny, sala 015, 017

parter; sala nr 1, 2, 

I piętro; sala nr 101, 102, 109, 111, 112, 113

II piętro – prawa strona; sala nr 205,

II piętro – lewa strona; sala 207, 208, 212