Rekrutacja 2019/20

Kształcimy w zawodach

Technikum Elektryczne Nr 8

3-letnia Szkoła Branżowa I stopnia Nr 7

XXII Liceum Ogólnokształcące