Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się zdalnie w dniu 26 czerwca 2020 roku w dwóch turach: o godz. 9.00 dla klas pierwszych, a o godzinie 10.00 dla klas drugich i trzecich. W specjalnej ankiecie uczniowie wybrali Najsympatyczniejszego Nauczyciela i w tym roku został nim po raz kolejny Pan Jarosław Mamica. Podczas uroczystości został wbity w drzewce sztandaru gwóźdź najlepszego absolwenta roku 2019/2020 Adriana Wody. Podziękowania i życzenia od uczniów przekazała przewodnicząca samorządu Patrycja Tochowicz. 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020 r. o godz. 9;00 dla klas pierwszych / o 10;00 dla klas drugich i trzecich / Łączenie przez platformę G Suite (szczegóły podano w komunikacie przesłanym przez dziennik elektroniczny LIBRUS / Link do spotkania będzie przekazany 25 czerwca 2020 / Świadectwo- w sytuacji koniecznej – można odebrać po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020 w Sekretariacie Uczniowskim od 8;00 – 15;00 Świadectwa będą dołączone do arkuszy ocen i można je odebrać nawet we wrześniu – już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Terminy maturalne

Istotne terminy związane z egzaminem maturalnym: ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego – do 11 sierpnia 2020 egzamin poprawkowy – 8 września 2020 (wtorek) godz; 14;00 * ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego – do 30 września 2020 Świadectwa należy odebrać osobiście w sekretariacie uczniowskim, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, własny długopis) lub napisać upoważnienie dla osoby odbierającej dokument. Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej naszej szkoły lub na stronie OKE Kraków do 31 sierpnia 2020

Pożegnanie – Artur Filipek

W dniu 25 maja zmarł były nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole mgr Artur Filipek. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Rakowickim w dniu 5 czerwca 2020 o godzinie 13.45 (Sala Pożegnań).

Matura 2020

W wiadomościach dziennika elektronicznego LIBRUS oraz na G-Suite w zakładce „konsultacje przed maturą” zostały umieszczone szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego: ogólny harmonogram, listy imienne zdających oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przed, w czasie i po egzaminie maturalnym. I. Egzaminy pisemne dobywać się będą: 08.06.2020 – język polski p.podstawowy 9;00, / p. rozszerzony 14;00 09.06.2020 – matematyka p.podstawowy 9;00 10.06.2020 – język angielski p. podstawowy 9;00 / p.rozszerzony 14;00 15.06.2020 – matematyka p.rozszerzony 9;00 16.06.2020 – biologia p.rozszerzony 9;00 / WOS p.rozszerzony 14;00 17.06.2020 – chemia p.rozszerzony 9;00 / informatyka p.rozszerzony 14;00 19.06.202 – geografia p.podstawowy, p.rozszerzony 9;00 24.06.2020 – fizyka p.podstawowy, p.rozszerzony 9;00 II.egzaminy ustne w 2020 roku nie będą przeprowadzone (chyba, że na wniosek zdającego) III.Abiturienci zgłaszają się do szkoły w odstępach czasu 4am – 7;45 / 4b -8;00 / 4c – 8;15. absolwenci z lat poprzednich 8;30

Neurobiologia relacji

21 maja 2020 odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli ZSEl Nr 2 przeprowadzona przez prof. Marka Kaczmarzyka za pomocą aplikacji Zoom. Prowadzącym był Pan Marek Kaczmarzyk – profesor Uniwersytetu Śląskiego, neurodydaktyk, memetyk i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych. Populatyzator nauki, autor podręczników, programów szkolnych, artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Temat szkolenia – Neurobiologia relacji. Pokrowce: mózgi w szkole on-line

Harmonogram egzaminów 2020

W podanej prezentacji zamieszczony jest harmonogram egzaminów maturalnych i zawodowych 2020, terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 oraz wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN

Konsultacje dla maturzystów

Od 18 maja 2020 r. zostaje uruchomiony kolejny etap stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Dotyczy to m.in. możliwości zrealizowania praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów III klas technikum oraz możliwości prowadzenia konsultacji szkolnych dla absolwentów. Harmonogram spotkań przedmiotowych, został przekazany absolwentom za pośrednictwem LIBRUSA. Zainteresowanym zaleca się skorzystanie z dziennika elektronicznego.