Pomoc dla Szpitala im Żeromskiego w Krakowie

Pomaganie to bardzo ważna sprawa w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie. Nasi uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji szkoły włączyli się w akcję wsparcia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego  w Krakowie, który apelował o pomoc finansową na zakup  sprzętu wspomagającego oddychanie – AIRVO2.Dobrze wiedzieć, że teraz szpital ma więcej potrzebnego sprzętu dla ratowania naszego zdrowia i życia. Podziękowanie

Zmarł Zygmunt Adamkiewicz

29 marca 2020 zmarł Zygmunt Adamkiewicz. Pracował jako nauczyciel w naszej szkole od września 1971 roku do 28 lutego 1979. Zapraszamy do przeczytania artykułu: Nauczyciel, poeta, muzyk i animator kultury

Materiały do wykorzystania

Na stronie szkoły w zakładce zdalne lekcje zostały umieszczone linki do stron z e-podręcznikami, materiałami dla maturzystów na stronie CKE i stroną MEN – zdalne lekcje. Dodatkowo na stronie biblioteki (szkoła/biblioteka) uczniowie znajdą linki do lektur i materiałów udostępnianych w Internecie, które mogą być wykorzystane podczas zdalnej nauki. Będą one systematycznie uzupełniane i rozbudowywane.

Kształcenie na odległość

W związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania CIVID-19Z w okresie od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych zostały zawieszone. Ze względu na dalszą potrzebę pozostania w domach – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. – okres ten został wydłużony  do 10 kwietnia 2020 r. przy czym zawieszenie zajęć przyjmie formę realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia naodległość. Szczegółowe informacje  organizacyjne zostały przekazane przez dyrekcję szkoły nauczycielom, uczniom i rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacja dla uczniów i rodziców,

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie,nauczyciele przygotowali dla uczniów materiały pozwalające na powtórzenie materiału i realizację programu nauczania. Komunikują się z Wami  poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS, platformy edukacyjne lubpocztą elektroniczną. Na bieżąco jest monitorowana aktywność tak nadawców jak i odbiorców.Czas pozostania w domu nie będzie czasem straconym, pod warunkiem obustronnej gotowości do współpracy.

Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 roku. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zobacz dokument

Muzeum Armi Krajowej – wycieczka klasy 1b.

6 marca 2020 uczniowie klasy 1b wraz z wychowawczynią wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa w Krakowie. Młodzież nie tylko zwiedziła muzeum, ale także wzięła udział w bardzo interesujących warsztatach ,, W okupywanym w Krakowie ‘’ i związanej z nimi historycznej grze terenowej.

Krakowski Tydzień Zawodowców

2 marca rozpoczął się Krakowski Tydzień Zawodowców. Zapraszamy wszystkich ośmioklasistów do zapoznania się z naszą szkołą. Natomiast w magistracie dyrektorzy samorządowych szkół technicznych  i branżowych spotkali się z przedstawicielami miejskich spółek, aby omówić możliwości rozwijania współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 był jednym z prelegentów tego spotkania.

Problem okresu dorastania w kontekście funkcjonowania współczesnej rodziny – konferencja.

      Dnia 04 marca 2020 w godzinach 9:00 – 15:00 w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie odbyła się konferencja dla dyrektorów, pedagogów, psychologów i nauczycieli  „PROBELM OKRESU DORASTANIA W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY”. Była to jubileuszowa, dziesiąta konferencja dotycząca rozwoju nastolatków w świecie przemian społeczno – kulturowych. Tegoroczna konferencja zorganizowana została, po raz trzeci,  we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 4.      Wykładowcy, dr Marek Kaczmarzyk, mgr Marek Gaworek, mgr Stanisław Bobula oraz mgr Magdalena Sękowska zaprosili słuchaczy do refleksji jak na rozwój młodych ludzi wpływają przemiany związane z rodziną i coraz słabsze kompetencje rozwiązywania sytuacji trudnych, jakie są zyski i straty w konflikcie pokoleń, jakie są zagrożenia i wyzwania w świecie nastolatków. Poruszono również zagadnienia dotyczące problematyki samouszkodzeń w okresie dorastania, typowych problemów zdrowia psychicznego, kryzysu relacji międzypokoleniowej. Bardzo ważnym elementem wykładów były wskazówki jak wspierać nastolatków w poszczególnych etapach adolescencji, i jaka jest rola nauczyciela.      Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, udział wzięło ponad 120 osób z Krakowa i okolic. To, co najbardziej ucieszyło organizatorów, to prośba uczestników o kolejną konferencję w przyszłym roku.

Akcja krwiodawstwa – luty 2020

W dniu 25 lutego 2020 r. odbyła się ostatnia w tym Roku Szkolnym Akcja oddawania krwi. Udział w akcji wzięło 28 kandydatów, w tym 3 osoby spoza Szkoły. 19 krwiodawców zostało zakwalifikowanych pozytywnie dzięki czemu uzyskano 8550 ml krwi tj. 19 pełnych jednostek krwi. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i zapraszamy do udziału w kolejnych Akcjach w następnym Roku Szkolnym. Artur GłowackiSzkolny koordynator krwiodawstwa.