sobota, 18 maja, 2024

Rekrutacja obcokrajowców

Rekrutacje jest prowadzona po 23 sierpnia danego roku w miarę wolnych miejsc.

Od kandydatów wymaga się stałego zameldowania na terenie Polski.

Potrzebne dokumenty:
1. Ksero paszportu.
2. Świadectwo ukończenia 9-letniej szkoły (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).
3. Akt urodzenia (przetłumaczony).
4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu języka polskiego ( nie jest wymagane, lecz przydatne).
5. Zaświadczenie potwierdzające dane prawnego opiekuna dziecka w Polsce.
6. Karta zdrowia.
7. Obowiązkowe ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.