Nauczyciele

KIEROWNICTWO SZKOŁY


Dyrektor szkoły
Dorota Krawczyk

Wicedyrektor szkoły
Krzysztof Oliwa

Kierownik warsztatów
Grażyna Leśniak

Kierownik internatu
Katarzyna Rajska-Szamraj

Nauczyciele

Pedagog szkolny
Alina Matras

Bibliotekarz
Jadwiga Jurczyk-Motyl

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Język polski
sala 211
Dorota Szczepańska-Biłan
Maria Kowalewska

Język angielski
sala 210
Dariusz Kotaba
Zofia Włodarczyk

Język niemiecki
sala 210-211
Bożena Górniak

Historia     Wiedza o świecie współczesnym
sala 101/ zapl
Danuta Limanowska-Cupiał

Wiedza o kulturze
sala 211
Dorota Szczepańska-Biłan

Matematyka
sala 2
Agata Łysień
Barbara Młyńczak

Fizyka z astronomią
sala 103
Krzysztof Gazdowicz

Chemia Biologia
Pokój 103
Maria Karwacka

Geografia
sala 103
Dorota Krawczyk

Beata Łatka

Edukacja dla bezpieczerństwa
pokój nauczycielski

Mariusz Rudek 

 Przedsiębiorczość

 Józef Grymek

Informatyka
Pokój 106
Katarzyna Dymek-Nowak
Anna Cichy

Wychowanie fizyczne
Pokój 51
Adam Bednarski
Mirosław Wrona

WDŻ

Maria Pyszno

Religia
Pokój nauczycielski
Danuta Krupa

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
elektrycznych, elektronicznych informatycznych, mechatronicznych

Paweł Baran
Anna Cichy 
Krzysztof Gazdowicz 
Artur Głowacki 
Józef Grymek
Rober Gorczyca
Eugeniusz Krawczyk 
Grażyna Leśniak 
Jarosław Mamica
Ryszard Mielnik
Antoni Musiał 
Krzysztof Oliwa 
Alina Pilacińska 
Mieczysław Skirło 


Inspektor BHP

Mieczysław Skirło

NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY INTERNATU ZSE Nr 2
 

Anna Data}
Dorota Kocur
Maria Kowalewska
Ewelina Matyja
Izabela Rakowska
Paulina Niemiec
Żurek Agata
Beata Łatka