Nauczyciele – wykaz

KIEROWNICTWO SZKOŁY


Dyrektor szkoły
Krzysztof Oliwa

Wicedyrektor szkoły
Ewelina Matyja

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Leśniak

Kierownik gospodarczy
Danuta Szybiak

Nauczyciele

Pedagog szkolny
Alina Matras

Psycholog szkolny
Dominika Vincel

Pedagog specjalny
Beata Łatka

Bibliotekarz
Jadwiga Jurczyk-Motyl

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Język polski
Pokój 103
Dorota Szczepańska-Biłan
Maria Kowalewska
Magdalena Sobczyk

Język angielski
Pokój nauczycielski
Dariusz Kotaba
Zofia Włodarczyk
Ewa Różycka
Agnieszka Kurzyńska
Tomasz Ordyczyński

Język niemiecki
Pokój nauczycielski
Bożena Górniak
Ewa Różycka
Katarzyna Wójtowicz

Historia     Wiedza o świecie współczesnym
Pokój 101/ zaplecze
Danuta Limanowska-Cupiał
Artur Pietrzyk
Ryszard Szczurek


Matematyka
Pokój 103
Agata Łysień
Barbara Młyńczak
Agnieszka Kosek
Maria Potoniec

Fizyka z astronomią
Pokój 02
Krzysztof Gazdowicz

Chemia Biologia
Pokój 103
Dorota Sołtys

Geografia
Pokój 103
Dorota Krawczyk
Beata Łatka

Edukacja dla bezpieczeństwa
Pokój nauczycielski
Tomasz Jedynak

Przedsiębiorczość/Prowadzenie firmy
Pokój nauczycielski/103
Ewelina Matyja

Informatyka
Pokój 106
Katarzyna Dymek-Polek
Michał Klak

Wychowanie fizyczne
Pokój 51
Adam Bednarski
Grzegorz Czekalski
Mirosław Wrona
Wiesław Kucab
Kinga Chlipała

Wychowanie do życia w rodzinie
Pokój nauczycielski/103
Magdalena Sobczyk

Religia
8/Pokój nauczycielski
Dominik Filipek

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
elektrycznych, elektronicznych informatycznych, mechatronicznych

Grzegorz Calik
Anna Cichy 
Krzysztof Gazdowicz 
Artur Głowacki 
Józef Grymek
Robert Gorczyca
Eugeniusz Krawczyk 
Grażyna Leśniak 
Robert Łopatecki
Jarosław Mamica
Ryszard Mielnik
Zuzanna Mielnik
Antoni Musiał 
Krzysztof Oliwa 
Mieczysław Skirło
Paweł Witczak

Inspektor BHP
Mieczysław Skirło