Nauczyciele – wykaz

KIEROWNICTWO SZKOŁY


Dyrektor szkoły
Dorota Krawczyk

Wicedyrektor szkoły
Krzysztof Oliwa

Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Leśniak

Kierownik internatu
Katarzyna Rajska-Szamraj

Kierownik gospodarczy
Danuta Szybiak

Nauczyciele

Pedagog szkolny
Alina Matras

Bibliotekarz
Jadwiga Jurczyk-Motyl

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Język polski
Pokój 211
Dorota Szczepańska-Biłan
Maria Kowalewska
Magdalena Sobczyk

Język angielski
Pokój 210
Dariusz Kotaba
Zofia Włodarczyk
Ewa Różycka

Język niemiecki
Pokój 210
Bożena Górniak
Paweł Ziemianek

Historia     Wiedza o świecie współczesnym
Pokój 101/ zapl
Danuta Limanowska-Cupiał
Artur Pietrzyk

Wiedza o kulturze
Pokój 211
Magdalena Sobczyk

Matematyka
Pokój 103
Agata Łysień
Barbara Młyńczak
Agnieszka Kosek

Fizyka z astronomią
Pokój 103
Krzysztof Gazdowicz

Chemia Biologia
Pokój 103
Dorota Sołtys

Geografia
Pokój 103
Dorota Krawczyk
Beata Łatka

Edukacja dla bezpieczeństwa
Pokój nauczycielski
Tomasz Jedynak

Przedsiębiorczość/Prowadzenie firmy
Pokój 203
Ewelina Matyja

Informatyka
Pokój 106
Katarzyna Dymek-Nowak
Michał Klak
Katarzyna Obara

Wychowanie fizyczne
Pokój 51
Adam Bednarski
Grzegorz Czekalski
Mirosław Wrona
Wiesław Kucab

Wychowanie do życia w rodzinie
Pokój nauczycielski
Magdalena Sobczyk

Religia
110/Pokój nauczycielski
Danuta Krupa
Janusz Osiadły

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
elektrycznych, elektronicznych informatycznych, mechatronicznych

Grzegorz Calik
Anna Cichy 
Krzysztof Gazdowicz 
Artur Głowacki 
Józef Grymek
Robert Gorczyca
Eugeniusz Krawczyk 
Grażyna Leśniak 
Jarosław Mamica
Ryszard Mielnik
Antoni Musiał 
Katarzyna Obara
Krzysztof Oliwa 
Alina Pilacińska 
Mieczysław Skirło 
Witczak Paweł

Inspektor BHP
Mieczysław Skirło

NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY INTERNATU ZSEl Nr 2
Anna Bobek
Dorota Kocur
Ewelina Matyja
Izabela Rakowska
Marta Sienko
Solarz Arkadiusz
Paulina Niemiec
Żurek Agata
Beata Łatka