Tekst łatwy do czytania (ETR)

Gdzie się znajdujemy

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie mieści się na os. Szkolnym 26.

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły na os. Szkolnym 26.

W budynku tym znajduje się gabinet Dyrektora, sekretariaty, biblioteka i sale lekcyjne. Budynek ma dwa wejścia: główne od strony osiedla i drugie od strony stadionu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków “Wschód”.

Zdjęcie. Drzwi wejściowe do szkoły.
Na zdjęciu pokazano wejście główne go szkoły.
Zdjęcie. Schody prowadzące do szkoły od strony podwórka.
Zdjęcie pokazuje drugie wejście do szkoły ( od strony podwórka).

Kadra kierownicza

Dyrektorem Zespołu Szkól Elektrycznych Nr 2 jest Krzysztof Oliwa.

W pracy pomagają jej wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego i inni pracownicy szkoły.

Czym zajmuje się szkoła

Jesteśmy szkoła publiczną, ponadpodstawową, kształcimy do pracy w zawodach: Technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik.
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Nauka w szkole umożliwia:
– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia świadectwa ukończenia ukończenia technikum;
– rozwój zainteresowań i talentów,
– przygotowanie do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Kontakt z pracownikami szkoły

Zapraszamy do sekretariatu głównego i uczniowskiego szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń tel (12) 644-59-50 Sekretariat Główny, (12)644-65-83 centrala,
(12) 644-65-83 Sekretariat Uczniowski. Możesz też wysłać e-mail na adres zsel@elektryk2.krakow.pl oraz dyrektor@elektryk2.krakow.pl.
Możesz również napisać pismo i wysłać je na adres:
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26 31-966-Kraków

Dostęp alternatywny

Żeby załatwić sprawy w szkole osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

1) napisać pismo i wysłać je na adres:
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2
os. Szkolne 26
31-966 Kraków
2) przynieść pismo do sekretariatu
3) wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: zsel@elektryk2.krakow.pl lub dyrektor@elektryk.krakow.pl
4) skontaktować się telefonicznie: numer telefonu (12) 644-59-50

W celu zapewnienia załatwienia sprawy w sposób zgodny z zapotrzebowaniem osoby ze szczególnymi potrzebami można kontaktować się z nami w wybrany, wyżej wskazany sposób. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić dostęp do wybranej usługi/informacji.

Sekretariaty

W szkole są dwa sekretariaty. Pierwszy główny znajduje się obok gabinetu dyrektora szkoły. Tu można zostawić pisma, podania i dokumenty związane ze sprawami kadrowymi lub wymagające rozpatrzenia przez Dyrektora. Drugi – uczniowski załatwia sprawy kandydatów i uczniów szkoły. Tutaj można złożyć dokumenty wymagane od kandydatów do przyjęcia do szkoły, odebrać świadectwa i podbić legitymacje.

Jak trafić do sekretariatów?

Sekretariat Główny

Po wejściu do budynku szkoły głównym wejściem należy wejść po schodach na parter budynku i w holu skręcić w prawo. Pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do małej poczekalni z fotelami, a z niej do sekretariatu.

Zdjęcie. Schody prowadzące do holu szkoły.
Zdjęcie schodów prowadzących od drzwi wejściowych na wysoki parter – do holu szkoły.
Zdjęcie. poczekalnia, po lewej dzrwi prowadzące do sekretariatu i gabinetu Dyrektora.
Zdjęcie przedstawia poczekalnię, drzwi po lewej prowadzą do sekretariatu.

Sekretariat Uczniowski

Sekretariat Uczniowski również znajduje się na parterze szkoły. Po wejściu po schodach do holu szkoły należy pójść w prawo. W przełączce pomiędzy holem, korytarzem po lewej stronie znajdują się wejście do Sekretariatu.

Drzwi po lewej stronie prowadzą do sekretariatu uczniowskiego.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jeśli jesteś osobą słabosłyszącą lub głuchoniemą

Osoby niesłyszące mogą kontaktować się ze szkołą poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres: zsel@elektryk2.krakow.pl


Informujemy, że podczas załatwiania spraw w szkole osoba zainteresowana zawsze może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Toalety dla osób niepełnosprawnych

W budynkach szkoły nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli przyjedziesz do nas autem

Przed wejściami do budynku znajdują się jedynie ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.