70 lat szkoły 1951-2021

Skład Komitetu Organizacyjnego
przewodniczący: Krzysztof Gazdowicz

Skład Komitetu Honorowego