niedziela, 3 grudnia, 2023

Dane adresowe

Dyrektor Szkoły:
Krzysztof Oliwa

Wicedyrektor:
Ewelina Matyja

Adres szkoły:
Zespół Szkól Elektrycznych Nr 2
os. Szkolne 26
31-977 Kraków

tel (12) 644-59-50 Sekretariat Główny
Czynny codziennie w godzinach od 8.00 -15.00
(12)644-65-83 centrala
644-16-84 fax.

(12) 644-65-83 Sekretariat Uczniowski
Czynny (dla petentów) codziennie w godzinach 10.00 – 14.00
e-mail:
zsel[at]elektryk2.krakow.pl
dyrektor[at]elektryk2.krakow.pl

* zamiast [at] proszę wstawić @

Dane do faktury VAT:

Dane nabywcy:
Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 K Kraków
NIP: 676 101 37 17

Dane odbiorcy:
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2
os. Szkolne 26
31-977 Kraków


Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2
Os. Szkolne 26
31-977 Kraków

Nr konta Rady Rodziców
Banko PKO B.P.
Nr konta 95 1020 2906 0000 1102 0013 5103

Imprezy w Krakowie