Praktyki – terminy

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH

3m 12 kwietnia 2021 – 07 maja 2021 r.

3ab   5 października 2020 r. – 30 października 2020 r.

3c 3 listopada 2020 r.- 27 listopada 2020 r.

3d 10 maja- 2021 r. – 4 czerwca 2021 r.