Egzaminy zawodowe

Komunikat dyrektora CKE z20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku
Egzamin:Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Formuła egzaminu:Formuła 2017

Rodzaj dokumentu:Komunikat dyrektora CKE z 20sierpnia 2020 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku

Egzamin:Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Formuła egzaminu:Formuła 2012