Egzaminy zawodowe

2022/2023

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023.

2020/2021

Egzaminy zawodowe 2021 w sesji letniej – informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komunikat dyrektora CKE z 20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku
Egzamin: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Formuła egzaminu: Formuła 2017

Rodzaj dokumentu: Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Egzamin: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Formuła egzaminu: Formuła 2012