Nabór do I klasy (rekrutacja)

mail
terminy
planowane_klasy

Uwaga!
W I etapie rekrutacji (do 20 czerwca 2022) dokumenty wysyłamy(dostarczamy)
wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.
(Dotyczy uczniów szkół objętych systemem Omikron jak i spoza systemu).
dokumenty
kryteria