Rady pedagogiczne

Czwartki 12.30*)

30.08.2018r. g.10;00

 – Zatwierdzenie  organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2018/2019

13.09.2018

– Informacja o uczniach klas pierwszych; diagnoza „na wejściu”

– Plan ewaluacji wewnętrznej

– analiza egzaminu zawodowego i maturalnego

–  szkolenie – cyfrowobezpieczni          

08.11.2018 r.

– preorientacja zawodowa na rok szkolny 2018/2019
– procedury egzaminu z przygotowania zawodowego – sesja zimowa
– reforma szkolnictwa zawodowego – Technikum 5 letnie

 03.01.2019r

  Rada klasyfikacyjna śródsemestralna

 10.01.2019 r.

Rada analityczna śródroczna – analiza wyników nauczania, analiza wyników matury próbnej i próbnego egzaminu zawodowego, ponadto aktualności prawa oświatowego  

21.03.2019r.

Rada szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego oraz egzaminu

 z przygotowania zawodowego – sesja letnia

– część szkoleniowa

17.04.2019r. 

 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen (do 26 kwietnia)

 17.06.2019r.

 Rada klasyfikacyjna końcowa Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen

do 21 czerwca Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen klas maturalnych

 25.06.2019r.

Rada analityczna, projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020

* W dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej lekcje będą się odbywały w systemie lekcji skróconych tj. 25 min. lekcja + 5 min. przerwa