Rady pedagogiczne

Środy 14.30*)

30.08.2022 godz.10.00  – Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2022/2023 oraz programów nauczania – przedmioty
zawodowe i ogólnokształcące

14.09.2022
-Diagnoza „na wejściu” uczniów klas pierwszych
– Informacja o uczniach klas pierwszych
– zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/23
– przedstawienie i uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego

26.10.2022
– dokumentacja szkolna
– procedury egzaminu z przygotowania zawodowego – sesja zimowa
– dostosowania do egzaminów

 04.01.2023
  Rada klasyfikacyjna śród semestralna

 11.01.2023
Rada analityczna śródroczna – analiza wyników nauczania, analiza wyników matury próbnej i próbnego egzaminu zawodowego.

24.04.2023(poniedziałek)
 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen klas maturalnych do 28 kwietnia

19.06.2023 (poniedziałek)
Rada klasyfikacyjna końcowa (Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen do 23 czerwca)

28.06.2023 (środa) godz. 10.00
Rada analityczna, projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024

30 sierpnia 2023 g.10;00

Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2023/2024

* W dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej lekcje będą się odbywały w systemie lekcji skróconych tj. 30 min. lekcja + 5 min. przerwa