Rady pedagogiczne

Środy 14.30*)

30.08.2021 godz.10.00  – Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2021/2022 oraz programów nauczania – przedmioty
zawodowe i ogólnokształcące

15.09.2021
– informacja o uczniach klas pierwszych; diagnoza „na wejściu”
– analiza wyników egzaminów zewnętrznych; matura, egzaminy zawodowe
– przedstawienie i uchwalenie programu wychowawczo –
profilaktycznego

27.10.2021
– Informacja o uczniach klas pierwszych
– dokumentacja szkolna
– procedury egzaminu z przygotowania zawodowego – sesja
zimowa


01.12.2021
Rada szkoleniowa

 04.01.2022
  Rada klasyfikacyjna śródsemestralna

 12.01.2022
Rada analityczna śródroczna – analiza wyników nauczania,
analiza wyników matury próbnej i próbnego egzaminu
zawodowego.

23.03.2022
Rada szkoleniowa
Procedury egzaminu maturalnego

25.04.2022 (poniedziałek)
 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych
Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen (do 29 kwietnia)

20.06.2022 (poniedziałek)
Rada klasyfikacyjna końcowa
Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen
do 23 czerwca

29.06.2022 godz. 10.00
Rada analityczna, projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023

30 sierpnia 2022 (wtorek) g.10;00

Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2022/2023

* W dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej lekcje będą się odbywały w systemie lekcji skróconych tj. 25 min. lekcja + 5 min. przerwa