Rady pedagogiczne

Czwartki 13.30*)

29.08.2019 r. godz.10.00  – Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2019/2020 oraz programów nauczania – przedmioty
zawodowe i ogólnokształcące

11.09.2019
– informacja o uczniach klas pierwszych; diagnoza „na wejściu”
– plan ewaluacji wewnętrznej
– analiza egzaminu zawodowego i maturalnego
– zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2019 r.

24.10.2019 r.
– preorientacja zawodowa na rok szkolny 2018/2019
– procedury egzaminu z przygotowania zawodowego – sesja zimowa
– reforma szkolnictwa zawodowego – Technikum 5 letnie

28.11.2019 r.
Rada szkoleniowa:
– profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
– kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

 07.01.2020 r (wtorek)
  Rada klasyfikacyjna śródsemestralna

 16.01.2020 r.
Rada analityczna śródroczna – analiza wyników nauczania, analiza wyników matury próbnej i próbnego egzaminu zawodowego, ponadto aktualności prawa oświatowego  

26.03.2020 r.
Rada szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego
oraz egzaminu z przygotowania zawodowego – sesja letnia
Część szkoleniowa:
– Bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
– Postawy i normy społeczne

20.04.2020 r. (poniedziałek)
 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen (do 26 kwietnia)

22.06.2020 r.(poniedziałek)
 Rada klasyfikacyjna końcowa Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen
do 26 czerwca Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen klas maturalnych

01.07.2020 r.
Rada analityczna, projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021

28 sierpnia 2020 r. (piątek) g.10;00

Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego i plan pracy na
rok szkolny 2020/2021

* W dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej lekcje będą się odbywały w systemie lekcji skróconych tj. 25 min. lekcja + 5 min. przerwa