Innowacje

2020/2021

1. Bakterie, wirusy i my Autor: Dorota Sołtys

2. Zostań poliglotą Autorzy: Ewa Różycka, Dariusz Kotaba, Bożena Górniak

3. Kartka dla bohatera Autor: Artur Pietrzyk

4. Myślę, liczę, rozwiązuję Autorzy: Agata Łysień, Barbara Młyńczak, Katarzyna Dymek-Polek, Agnieszka Kosek i Jadwiga Jurczyk-Motyl

5. Notatki w Internecie Autor: Anna Cichy

6. Gra-nie czy programowanie Autorzy: Michał Klak, Katarzyna Dymek-Polek

Innowacja Gra-nie, czy programowanie udowodniła korzyści płynące z nowoczesnego sposobu nauczania programowania. Stworzyła możliwość realizacji treści zapisanych w podstawie programowej w sposób bardziej przyswajalny dla ucznia poprzez wykorzystanie platformy PixBlocks. Ilość zadań wykonanych przez uczniów na platformie w ramach lekcji podstaw programowania i informatyki oraz opinie samych uczniów potwierdzają bardzo pozytywne przyjęcie tej formy zdobywania i utrwalania wiedzy.
Oczywiście sama platforma nie zastąpi w pełni wszystkich metod i elementów nauki programowania, ale wpływa na zwiększenie atrakcyjności zajęć, co ma bezpośrednie przełożenie na podwyższenie wyników w nauce. Dodatkowo duże możliwości platformy PixBlocks, ogromna ilość ćwiczeń, moduł do sprawdzianów, moduł do zadań domowych, szybkość sprawdzenia wyników przez ucznia, natychmiastowa informacja zwrotna dla nauczyciela pozwalają stwierdzić, iż innowacja ta jest efektywna, potrzebna i warto ją rozwijać i kontynuować w kolejnych latach

2019/2020

Innowacja Matematyk zrobi to lepiej Autorzy: Jadwiga Jurczyk-Motyl, Barbara Młyńczak, Agata Łysień, Agnieszka Kosek

2018/2019

Innowacja Ja Krakus. Wiem gdzie mieszkam Autorzy: Jadwiga Jurczyk-Motyl, Katarzyna Dymek-Nowak, Agata Łysień i Barbara Młyńczak.

Sprawozdanie z innowacji Deutsch in IT Autor: Bożena Górniak

2017/2018

Innowacja Matematyka lubi technika Autorzy; Barbara Młyńczak. Agata Łysień, Agnieszka Kosek, Jadwiga Jurczyk-Motyl

2016/2017

Sprawozdanie z innowacji realizowanej w roku szkolnym 2016/2017 Zdrowie w naszych rękach Autor: Bożena Górniak

Sprawozdanie z innowacji Globalne współzależności realizowanej I semestrze roku szkolnego 2016/2017

Autorzy: Jadwiga Jurczyk-Motyl, Barbara Młyńczak, Agnieszka Kosek.