Pedagog szkolny/Doradca zawodowy

Godziny pracy pedagogów i psychologa w Zespole Szkół Elektrycznych Nr2

DzieńPedagog
Alina Matras
Psycholog
Dominika Vincel
Pedagog specjalny
Beata Łatka
Poniedziałek 9.00 – 14.008.00-13.0013.30 -16.30
Wtorek 11.30 -16.308.00-13.0012.40-13.40
Środa11.30 – 16.308.00-13.009.45-10.45,
12.40-15.40
Czwartek 8.30 – 13.3012.30-16.309.00-10.30
13.30-15.00
Piątek 9.00 – 12.0012.30-16.30

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 4

Ul. Krakowiaków 18

Tel. 12/ 644 18 85

Opiekun szkoły / Psycholog Piotr Mężyński/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pracuje w godzinach od 8.00 do 19.00 i udziela wszelkich form pomocy i wsparcia w tym okresie dla uczniów i rodziców.

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA

 • Już od  01 pażdziernika 2019 r. działa nowa całodobowa , bezpłatna, ogólnopolska infolinia .
 • Dzięki nowej infolinii będziecie mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
 • Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież ,  ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów , pedagogów , prawników.
 • Pod bezpłatny numer będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

PUNKTY KONSULTACYJNE

 • Jeśli czujesz , że tracisz dobry kontakt z Twoim  dorastającym dzieckiem.
 • Jeśli martwisz się o BEZPIECZEŃSTWO Twojego dorastającego dziecka.
 • Jeśli podejrzewasz lub masz pewność ,że Twoje dorastające dziecko podejmuje RYZYKOWNE ZACHOWANIA .

Jeśli szukasz informacji ,porady wsparcia w sytuacjach kryzysowych,

 ZADZWOŃ

Całodobowy telefon zaufania –    12/ 411 60 44 dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Radziwiłowska 8b

Tel. Całodobowy 12/ 421 92 82

Krakowski Ośrodek Terapii

Ul. Helców 23a

Tel. 12/ 422 18 58

e- mail:kot.krakow@poczta.onet.pl

KIP – KRAKOWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

ODDZIAŁY:

Ul.Krakowiaków 2

12/644 12 66 W.21

12/ 644 12 66 W 24

UL . Ptaszyckiego

12/ 682 11 50

12/ 692 960 436

Ul. Podbrzezie

12/ 423 02 28

783 222  263

http://kip.edu.pl/

MŁOPOLSKI  OŚRODEK FUNDACJI PRAESTERNO

Al. Pokoju 7

Tel.12/ 418 08 11 / w godz. 15.00  – 18.00/

KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Ul. Wielicka 73

Tel. 12/ 425 57 47

                                                                                                             

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych Stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.