Pedagog szkolny/Doradca zawodowy

Zdalna pomoc psychologiczno- pedagogiczna w okresie pandemii jest możliwa !

Przedłużający się okres pandemii, który wiąże się z ograniczeniami, pozostaniem w domu jest dla nas wszystkich na nowo wyzwaniem. Mogą pojawiać się różne emocje i myśli, które  z czasem mogą stawać się coraz bardziej przytłaczające.

W związku z powyższym, podaję WYKAZ INSTYTUCJI,W KTÓRYCH MOŻNA SZUKAĆ POMOCY.

NIE CZEKAJ AŻ BĘDZIE ZA PÓŻNO- SIĘGNIJ PO FACHOWĄ POMOC.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji – dyżur psychologa.

PEDAGOG SZKOLNY – praca zdalna realizowana jest zgodnie z niżej podanym grafikiem.

W ramach realizowania pracy zdalnej będę z Państwem w kontakcie za pomocą komunikatorów internetowych : Librusa, telefonicznie oraz mailowo na platformie G.Suite. Każdy kto  potrzebuje wzmocnienia , pomocy, rozmowy w różnych sytuacjach życiowych będzie objęty wsparciem i pomocą z mojej strony i ekspertów.

Zachęcam Państwa do współpracy.

Godziny pracy pedagoga Zespołu Szkół Elektrycznych Nr2

DzieńPedagog Alina Matras
Poniedziałek 9.30 – 13.30
Wtorek 11.30 -16.30
Środa8.30 – 12.30
Czwartek 9.30 – 13.30
Piątek 8.30 – 11.30

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 4

Ul. Krakowiaków 18

Tel. 12/ 644 18 85

Opiekun szkoły / Psycholog Piotr Mężyński/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pracuje w godzinach od 8.00 do 19.00 i udziela wszelkich form pomocy i wsparcia w tym okresie dla uczniów i rodziców.

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA

 • Już od  01 pażdziernika 2019 r. działa nowa całodobowa , bezpłatna, ogólnopolska infolinia .
 • Dzięki nowej infolinii będziecie mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
 • Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież ,  ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów , pedagogów , prawników.
 • Pod bezpłatny numer będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

PUNKTY KONSULTACYJNE

 • Jeśli czujesz , że tracisz dobry kontakt z Twoim  dorastającym dzieckiem.
 • Jeśli martwisz się o BEZPIECZEŃSTWO Twojego dorastającego dziecka.
 • Jeśli podejrzewasz lub masz pewność ,że Twoje dorastające dziecko podejmuje RYZYKOWNE ZACHOWANIA .

Jeśli szukasz informacji ,porady wsparcia w sytuacjach kryzysowych,

 ZADZWOŃ

Całodobowy telefon zaufania –    12/ 411 60 44 dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Radziwiłowska 8b

Tel. Całodobowy 12/ 421 92 82

Krakowski Ośrodek Terapii

Ul. Helców 23a

Tel. 12/ 422 18 58

e- mail:kot.krakow@poczta.onet.pl

KIP – KRAKOWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

ODDZIAŁY:

Ul.Krakowiaków 2

12/644 12 66 W.21

12/ 644 12 66 W 24

UL . Ptaszyckiego

12/ 682 11 50

12/ 692 960 436

Ul. Podbrzezie

12/ 423 02 28

783 222  263

http://kip.edu.pl/

MŁOPOLSKI  OŚRODEK FUNDACJI PRAESTERNO

Al. Pokoju 7

Tel.12/ 418 08 11 / w godz. 15.00  – 18.00/

KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Ul. Wielicka 73

Tel. 12/ 425 57 47

Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z uczniami  w warunkach szkolnych i nie będzie to odległa perspektywa

                                                                                                               Pedagog szkolny

                                                                                                                 Alina Matras

Godziny pracy

Pedagog szkolny/Doradca zawodowy
Pani mgr Alina Matras

poniedziałek od 930 do 1330
wtorek od 1300 do 1800
środa
 od 745 do 1245
czwartek od 1130 do 1530
piątek od 830 do 1030 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych Stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.