1 %

Szanowni Państwo! Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele Szkoły!

Rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Społeczny Komitet Szkolny działający przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”.
Wpłacając 1% na konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”. można wskazać ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 jako szkołę do której zostaną przekazane wpłacone pieniądze. Kwota ta przyczyni się do poprawy warunków nauki naszych dzieci. Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły dokonują takich wpłat rokrocznie. Również i w tym roku podjęli już takie decyzje.

 RAZEM POMÓŻMY SZKOLE.

Deklarację PIT- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodów w roku podatkowym należy wypełnić wg załączonej instrukcji. Urząd Skarbowy przekaże wyliczoną kwotę: we wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego – wpisać nr KRS

nr KRS 0000052078

W informacjach uzupełniających – ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 W KRAKOWIE oraz zaznaczyć pozycję – wyrażam zgodę

Dyrektor szkoły – Krzysztof Oliwa