środa, 29 listopada, 2023

Wolontariat

CO TO JEST WOLONTARIAT?

WOLONTARIAT (łac. volontarius: dobrowolny) jest poświęcaniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz ochrony środowiska itp. Działalność wolontaryjna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.

CZY WARTO TO ROBIĆ?

Praca wolontariuszy to nie poświęcenie, za które wszyscy powinni być wdzięczni, bo podejmowana jest za darmo. To również nie działanie, które ma służyć wydarciu jak najwięcej dla siebie. To nie jest wykorzystywanie czyjejś bezpłatnej pracy.
Wolontariat jest wymianą – niekoniecznie zyskujemy konkretne umiejętności typu obsługa faksu czy pisanie pisma urzędowego. Praca z osobami starszymi czy dziećmi uczy cierpliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka, ćwiczy w umiejętności komunikacji. I te umiejętności procentują nie tylko w pracy zawodowej, ale i w życiu pozazawodowym. Bycie wolontariuszem wymaga dojrzałości i odpowiedzialności.
Szczególnie w pracy z dziećmi i osobami starszymi jest ważna odpowiedzialność za drugiego człowieka, która liczy na pomoc i często przyjaźń. Błędne jest przekonanie, że tylko praca w hospicjum czy opieka nad osobą niepełnosprawną jest pełnowartościowym wolontariatem.
Duże imprezy kulturalne czy sportowe (także EURO 2012) nie mogłyby się odbyć bez pomocy wolontariuszy.
Nie ma lepszego i gorszego wolontariatu, oferta jest tak szeroka, że każdy powinien skierować swoje siły tam, gdzie czuje się najlepiej.
Nagrodą powinna być satysfakcja, której nie dostarczy niby szlachetniejsze zajęcia, ale nie odpowiadające naszym predyspozycjom.
Niech przykład ludzi, którzy zajmują się wolontariatem i w nim działają, stanie się bodźcem do podjęcia wolontariatu, a nie listą osobistych korzyści, z rozwojem osobistym na czele, które można zdobyć.

PRZYDATNE LINKI

Informacje dla wolontariuszy (kto to jest wolontariusz, gdzie może pracować, dla kogo jest wolontariat, publikacje, wyjaśnienia prawne)

Baza organizacji (także zagranicznych) o wszelkich profilach działalności; można w niej znaleźć ogłoszenia o praktykach z całej Polski, zamieścić swoje ogłoszenia, pobrać wzory umów i akty prawne; 

Tu można dowiedzieć się więcej o programie Młodzież w działaniu

ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

Imprezy w Krakowie