Dokumenty – rekrutacja

Terminy rekrutacji – szkola podstawowa

Terminarz rekrutacji  – Gimnazjum

Planowane klasy – kwalifikacje, przedmioty rozszerzone i uzupełniające

Wykaz konkursów, których laureaci otrzymują dodatkowe punkty 

Niodpłatne badania dla kandydatów. Gmina Kraków