sobota, 22 czerwca, 2024

Projekty edukacyjne

Wolontariat

logo projektu
Więcej informacji

Projekt realizowany w roku szkolnym 2019/2020 przez Fundację Kolpinga z grupą uczniów z Samorządu Szkolnego w ramach Programu „ Młodzież Solidarna w Działaniu” Program Operacyjny „ Wiedza i
Edukacja-Rozwój–PO WER finansowany z funduszy europejskich.

Przedmioty zawodowe

Od października 2019 uczniowie klasy 3ab (technicy elektronicy/technicy elektrycy) uczestniczyli w zajęciach on-line realizowanych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II w obszarze elektryczno-elektronicznym.
Zajęcia prowadzili pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Opiekunem w ZSEl Nr 2był dr Ryszard Mielnik
Tematyka wiodąca: Programowanie sterowników PLC-LOGO! Siemens.

zdjęcie

E-SPORT

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie:
1. Zorganizowali dwukrotnie turniej League ofLegends
1 grudnia 2018 i 6 grudnia 2019
2. W Mistrzostwach Szkół Polskich w e-sporcie w marcu 2018 zajęli 4 miejsce.
3. we wrześniu 2018 drużyna naszej szkoły zajęła 3 miejsce.

EXpert – inwestycja w przyszłość


W ramach Mini Dotacji Fundacji Arcelor Mittal i we współpracy z Nowohuckim Oddziałem SEP w roku szkolnym 2012/2013 był realizowany projekt eXpert – inwestycja w przyszłość

W latach 2010-2015 nasza szkoła brała udział w projekcie Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Małopolsce.

Więcej informacji na podstronie.

Przedmioty ogólnokształcące

Od października 2020 roku w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach on-line z języka angielskiego, biologii, fizyki i matematyki.

Od 2018 roku nasza szkoła realizowała projekt w ramach Erasmus + Planowanie kariery w szkole. W projekcie uczestniczyły szkoły z Litwy, Włoch, Turcji i Rumunii. Projekt zakończył się w 2020 roku.

Więcej informacji na stronie projektu

100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

W 2018 roku w ramach obchodów rocznicy odzyskania nauczyciele naszej szkoły realizowali różne projekty. Więcej informacji na podstronie.

W 2013 roku nasza szkoła wzięła udział w akcji portali MiMamo.pl. Za zrealizowane działania otrzymaliśmy znaczek miejsce przyjazne książce.

Program akcji i opis działań.

II Etap Olimpiady geograficznej (Małopolska)

W dniach 9-10 lutego 2019 r. odbyły się w naszej szkole zawody II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Jest to wydarzenie edukacyjne które odbywa się od 45 lat w różnych szkołach województwa małopolskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej oraz Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii.
W  programie uwzględniono spotkanie z Aspirantem Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Hucie panem Piotrem Sowizdraniukiem, który opowiedział o zagrożeniach środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem hipotermii oraz wycieczki uczestników i opiekunów po Nowej Hucie, które prowadzili p. Eugeniusz Krawczyk i p. Jadwiga Jurczyk-Motyl i Barbara Młyńczak.

Web Quest

Pani Beata Łatka w 2015 roku została laureatką konkursu na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem materiałów metodyczno-edukacyjnych wypracowanych w innowacyjnym systemowym projekcie Województwa Małopolskiego LDC- Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego. Przygotowała projekt zajęć z geografii “Kim jestem? Co wybieram ? Moja postawa wobec współczesnego świata. Globalizm, antyglobalizm, alterglobalizm” we współpracy z Panią Jadwigą Jurczyk-Motyl.

Zapraszamy na podstronę projektu.

W co gramy

Nasza szkoła dwukrotnie uczestniczyła w konkursie na Projekt z klasą. uzyskują tytuł Dobrze zaprojektowanej szkoły.

W 2015 roku zaproponowaliśmy projekt W co gramy zrealizowany z uczniami przez p. Agnieszkę Kosek.
Więcej informacji

Escape Room

W roku szkolnym 2017/18 p. Jadwiga Jurczyk-Motyl i Barbara Młyńczak przygotowały projekt Ta strrraszna matematyka – Escape Room. Projekt nie otrzymał grantu, ale escape room był dostępny dla uczniów podczas Dnia Wiosny 2018.

Projekt Zachowaj Równowagę

W roku szkolnym 2014/14 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowaliśmy projekt Zachowaj Równowagę. Koordynatorami byli:  Bożena Górniak (promocja zdrowia) i pan Adam Bednarski (kultura fizyczna).
Projekt został nagrodzony przez fundację w czerwcu 2015 roku.

Więcej o realizacji projektu.

W latach 2013-2016 uczestniczyliśmy w projekcie Szkoła z Klasą 2.0.

Opis naszych sukcesów i zrealizowanych projektów.

Projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA

Dnia 27 października 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do Projektu LIFE-IP
EKOMALOPOLSKA pt. “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Cykl wykładów będzie poświęcony postępującym zmianom klimatycznym oraz działaniom mającym na celu minimalizację ich negatywnych skutków i które można wdrożyć do codziennego życia. W ramach zajęć uczniowie zdobędą również wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii, budownictwa niskoenergetycznego oraz zapoznają się z tematem gospodarki obiegu zamkniętego. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Koordynatorem szkolnym jest pani Agata Łysień.