Godziny zajęć

Godziny zajęć w terminach zwykłych i skróconych

1.  07:00 – 07:45 
2.  7.50 – 08.35 
3.  08.45 – 09.30 
4.  09.40 – 10.25 
5.  10.35 – 11.20
6  11.30 – 12.15
7  12.35 – 13.20
8  13.30 – 14.15 
9  14.25 – 15.10
10  15.20 – 16.05 
11  16.15 – 17.00 
12  17.10 – 17.55 

 Godziny zajęć skróconych

1  07.00 – 07.25
2  07.30 – 07.55
3  08.00 – 08.25
4  08.30 – 08.55
5. 09.00 – 09.25
6. 09.30 – 09.55
7. 10.00 – 10.25
8. 10.30 – 10.55
9. 11.00 – 11.25
10.  11.30 – 11.55
11.  12.00 – 12.25
12.  12.30 – 12.55