Podręczniki

Wykaz podręczników do poszczególnych przedmiotów dla wszystkich klas w roku szkolnym 2022/2023

Wykaz podręczników. Przedmioty ogólnokształcące. Technikum 5-letnie i Liceum ogólnokształcące – podbudowa programowa: szkoła podstawowa.

Wykaz podręczników. Przedmioty ogólnokształcące. Technikum 4-letnie – podbudowa programowa: gimnazjum

Wykaz podręczników. Przedmioty zawodowe. Technikum 5-letnie – technik elektronik

Wykaz podręczników. Przedmioty zawodowe. Technikum 5-letnie – technik elektryk

Wykaz podręczników. Przedmioty zawodowe. Technikum 5-letnie – technik informatyk

Wykaz podręczników. Przedmioty zawodowe. Technikum 5-letnie – technik mechatronik

We wrześniu Samorząd Szkolny będzie organizował dla uczniów giełdę podręczników.

Wykaz podręczników do poszczególnych przedmiotów dla wszystkich klas w roku szkolnym 2020/2021

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących dla klas pierwszych.

Wykaz podręczników dla klas pierwszych z przedmiotów zawodowych.

Podręczniki dla uczniów klas 2-4 w roku szkolnym 2020/2021

Przedmioty ogólnokształcące

Podręczniki do przedmiotów zawodowych 2020/2021

Wykaz podręczników do poszczególnych przedmiotów dla wszystkich klas w roku szkolnym 2019/2020