Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas czwartych otrzymają od wychowawców świadectwa ukończenia Technikum Elektrycznego nr 8 wraz z innymi szkolnymi dokumentami.

Przychodząc do szkoły, należy bezwzględnie stosować się do określonych zasad sanitarnych:

 • obowiązują maseczki ochronne zasłaniające usta i nos, wskazane rękawiczki
 • do szkoły wchodzimy wyznaczonym wejściem, tą samą drogą opuszczamy budynek, wg podanego harmonogramu;
  • uczniowie klasy 4ab wejście przez dziedziniec obok sali gimnastycznej – odbiór dokumentów w sali 102
  • uczniowie klasy 4cm wejście główne – odbiór dokumentów w sali 104
  • uczniowie klasy 4d wejście przez dziedziniec obok biblioteki – odbiór dokumentów w sali 14 (teatralna)
 • w zależności od sytuacji, przed wejściem do wyznaczonej sali stoimy w kolejce, zachowując co najmniej półtorametrowy dystans między osobami.
 • hasła dostępu do systemu informatycznego – dotyczy obsługi matur (ZIU w SIOEO) otrzymacie razem ze świadectwem. Kody indywidualne będą przekazane w pierwszym dniu egzaminu.
 • Po opuszczeniu budynku należy niezwłocznie opuścić teren przyległy do szkoły, nie gromadząc się.

Wszelkie inne ustalenia, związane z zakończeniem zajęć oraz z organizacją egzaminu maturalnego , czwartoklasiści otrzymali w wiadomościach w LIBRUSIE w dniu 26 kwietnia 2021 r.