Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 2021

Moment głosowania. Widać dwie ręce wrzucające głosy do urny.

6.10.2021 był ważnym dniem w życiu społeczności Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie – odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Kandydowało 8 osób, uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Zgodnie z ordynacją wyborczą uczeń z największą liczba głosów zostanie
Przewodniczącym Samorządu. Pozostali kandydaci na spotkaniu powyborczym z nowo wybranym przewodniczącym ustalą strukturę władz samorządu.

Z okazji wyborów przypominamy jak wyglądały wybory do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 1962/1963.