Web Quest – geografia

Beata Łatka
nauczyciel geografii

Kim jestem? Co wybieram ? Moja postawa wobec współczesnego świata. Globalizm, antyglobalizm, alterglobalizm”


Projekt otrzymał w 2015 roku nagrodę w konkursie na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem materiałów metodyczno-edukacyjnych wypracowanych w innowacyjnym systemowym projekcie Województwa Małopolskiego LDC- Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego.

Wprowadzenie

W pewnym mieście odbywa się kolejny szczyt G7 – przywódców najbogatszych państw świata. Zjeżdżają się również tłumy protestujących antyglobalistów i alterglobalistów.
Dlaczego protestują?
Co złego jest w globalizacji?
Takie pytania zadają swojej nauczycielce geografii młodzi ludzie z Krakowa. Odpowiedź wprawia ich w zdumienie – otrzymują propozycję niezwykłej wycieczki wehikułem czasu. „Na własne oczy będziecie mogli zobaczyć kto miał rację”.
To jak jedziecie?

Zadania

Waszym zadaniem będzie udanie się w wirtualną podróż wehikułem czasu i zbadania kto miał rację: globaliści czy ich przeciwnicy.

Proces

Zanim wyruszycie w drogę podzielcie się na 3 grupy. Wybierzcie lidera, zaplanujcie pracę, podzielcie się obowiązkami.
Grupa I – pokazujecie wizję świata w którym rozwinął się globalizm, nastąpiły procesy integracji…
Grupa II – wasz świat jest zgodny z poglądami alterglobalistów
Grupa III – wasz świat powstał zgodnie z poglądami antyglobalistów
Celem projektu jest opracowanie i przedstawienie w formie prezentacji, filmu, plakatu… jak wyglądał świat w którym wylądował Wasz wehikuł czasu.
Według jakich kryteriów zostaną ocenione Wasze prace możecie sprawdzić na podstronie ewaluacja.
Pamiętajcie o różnych aspektach : gospodarczym, kulturowym, ekonomicznym, ekologicznym i politycznym. Musicie dobrze poznać zalety i wady globalizmu, poglądy alterglobalistów i antyglobalistów. Dlatego zapoznajcie się z poglądami zwolenników i przeciwników globalizmu. Wasz wehikuł czasu znajdzie się w idealnym świecie, który będzie stworzony według ściśle określonych zasad. W uporządkowaniu wiedzy pomoże Wam przygotowanie szablonu mapy myśli w programie coggle.it
Do realizacji projektu wykorzystajcie podane źródła z globalnej sieci informacyjnej – Internetu.
Na realizację projektu macie 2 tygodnie.

Źródła

Źródła: https://www.youtube.com/watch?v=j0kqz4S38xc

Leszek Gawor:Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy Dostęp 7.07.2015 Dostępny:http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no1/f.pdf

Magdalena Szpunar Globalizacja – ziszczenie wizji McLuhana Dostęp: 8.07.2015 Dostepny: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/12_szpunar.pdf

Andrzej Gontarz : Globalizacja o wielu obliczach Dostęp 8.07.2015 Dostępny: Globalizacja.o.wielu.obliczach.html

Alterglobaliści: Antyszczyt Warszawa 29 Kwietnia 2004 cz.1Dostęp 7 lipca 2015Dostępny:https://www.youtube.com/watch?v=z82Wa42gG7g

Sylwia Burzawa. Ruchy antyglobalistyczne.. Dostęp 8 07.2015 Dostepny https://prezi.com/-rgbktqzhgml/ruchy-antyglobalistyczne-i-alterglobalistyczne-ruchy-ponadn/e

Z Islandii zniknie McDonald Dostęp 7.07.2015 Dostępnyhttp://finanse.wp.pl/kat,1036117,title,Z-Islandii-zniknie-McDonalds,wid,11631286,wiadomosc.html?ticaid=11530f&_ticrsn=3

A.Tarkowski kampania N30 Dostęp 8.07.2015 Dostępny:http://pl.scribd.com/doc/9670947/kampania-n30-tarkowski

Z.Dach Globalizacja – wyzwania i zagrożenia Dostęp 6.07.2015 Dostępny:http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_1.doc.pdf

Ilustracje:
Papa Matumal Blog pkamtu.blogspt.com (blog rysownika z Tanzanii) Dostęp 8.07.2015 Dostepny: http://pkamtu.blogspot.com/search?updated-max=2015-05-14T06:54:00-07:00&max-results=6

zobacz: globalizacja

Ewaluacja

Wybór tematu, zebranie materiałów, selekcja:

 • 0-5 pkt. – uczniowie właściwie wybrali temat, jednak nie zebrali potrzebnych materiałów do jego opracowania; zaprezentowali temat na podstawie jednego źródła
 • 6-10 pkt. – prezentowane materiały wskazują, że uczniowie nie przeprowadzili selekcji zebranego materiału
 • 11-15 pkt. – uczniowie dobrze zrozumieli temat; zebrali różne ciekawe materiały; przedstawili temat całościowo

 Kreatywność, innowacyjność (pomysł)

 • 0-5 pkt. – innowacyjność (pomysł) praca mało kreatywna, odtwórcza, zbiór informacji, brak koncepcji pracy
 • 6-10 pkt. – ciekawa forma prezentacji
 • 11-15 pkt. – świetny pomysł, nowatorski

Edukacja globalna

 • 0-5 pkt. – praca nie prezentuje problemu z punktu widzenia krajów Globalnego Południa
 • 6-10 pkt. – miejscami widać brak spójności przy prezentacji swojej wizji świata
 • 11-15 pkt. – uczniowie potrafili uzasadnić swoją wizję zglobalizowanego (lub nie) świata

Wrażenia estetyczne

 • 0-5 pkt.  praca odtwórcza
 • 6-10 pkt. – widać wizję artystyczną
 • 11-15 pkt. – praca świetnie przygotowana, estetyczna, ciekawy sposób przedstawienia

 Aspekty techniczne

 • 0-5 pkt. – praca niedopracowana
 • 6-10 pkt. – widać wkład pracy, braki ( dźwięk, grafika..)
 • 11-15 pkt. – praca dopracowana, spójna

Przekaz

 • 0-5 pkt. – brak prezentacji lub niedopracowana, liczne przerwy
 • 6-10 pkt. – prezentacja poprawna chociaż mało ciekawa
 • 11-15 pkt. – ciekawy sposób prezentacji;

Konkluzja

Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście poznając zalety i wady globalizacji, poglądy jej przeciwników i zwolenników innego sposobu współistnienia naszego świata.