Projekty

Czy Mieszko I jadł czekoladę? – projekt edukacyjny z historii

Uczniowie korzystając z karty pracy przygotowują informacje o rożnych produktach (żywności), badając kiedy pojawiły się one w Polsce, z jakich krajów do nas dotarły. Datę umieszczają na osi czasu wraz z podstawowymi informacjami. Umieszczają też informację o wykorzystanych materiałach ( Internet).

Druga część projektu obejmuje prezentację i weryfikację danych historycznych, analizę tzw. „food miles”, która musi przebyć żywność zanim trafi na nasz stół.

Autorzy: Danuta Limanowska-Cupiał, Jadwiga Jurczyk-Motyl