Projekt – doposażenie pracowni.

projekt

W ramach współpracy z ArcelorMittal Poland S.A. nasza szkoła otrzymała 12 tys. zł na doposażenie pracowni urządzeń elektronicznych.Zakupiono dwa zestawy do ćwiczeń z transmisji światłowodowej KL-900D.Telekomunikacja światłowodowa jest współcześnie jedną z najpopularniejszych technologiize względu na bardzo dużą szybkość transmisji i pojemność danych.Zestaw KL-900D zawiera cztery różne tryby transmisji (moduł na siebie, moduł-moduł, PC-moduł i moduł-PC) i różne metody modulacji/demodulacji (CVSD, ASK itd.) pozwalająceużytkownikowi uzyskać przejrzysty obraz działania transmisji światłowodowej. Zakupiony sprzęt pozwoli unowocześnić bazę technodydaktyczną w pracowni.