Projekt edukacyjny – Aktywni Młodzi.

Spotkania – październik 2019

W dniach 28 – 29. X. 2019 odbyły się spotkania projektowe uczniów we współpracy z doradcą zawodowym. Uczniowei opracowali Indywidualne Plany Działania. Celem tego zadania była analiza swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, wartości, pożądanych umiejętności oraz wyznaczenie celów pod katem planowanej kariery zawodowej. Dla uczniów to bardzo ciekawe zajęcia i poszerzające ich umiejetności społeczne.