Paczka dla Kombatanta edycja 2020

W grudniu 2020 została uwieńczona sukcesem tradycyjna już w naszej szkole świąteczna akcja ,,Paczka Dla Kombatanta”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży oraz pracowników szkoły również w tym roku szkolnym, pomimo panującej pandemii, udało się zebrać mnóstwo darów dla naszych Bohaterów

Organizatorzy i osoby wspierające:
Dyrektor szkoły Dorota Krawczyk
Bożena Górniak
Danuta Limanowska-Cupiał