Mikołajkowy Turniej E-Sportu

2018-12-01 Turniej e-sportu

W sobotę 1 grudnia 2018r odbył się szkolny Mikołajkowy Turniej E-Sportu. Turniej byłrywalizacją pomiędzy reprezentacjami klas, areną zmagań była gra komputerowa League ofLegends. Po bardzo emocjonującym finale między zespołami klas 1D i 2D mistrzem zostaładrużyna 2D w składzie Rafał Jurkiewicz, Jakub Hrynkiewicz, Daniel Broś, Filip Kajta i Adrian Sprynca. Turniej, który zaangażował niemal 50 uczniów i służył także integracji orazstwarzał możliwość wymiany doświadczeń, zorganizowali uczniowie klasy 1D.
Opiekę nadmłodzieżą sprawowały nauczycielki: Katarzyna Dymek-Nowak, Agata Łysień, JadwigaJurczyk-Motyl i Barbara Młyńczak.