Matematyka dla technika

Trwa wewnątrzszkolny konkurs matematyczny MATEMATYKA DLA TECHNIKA .
Przed nam ostatni – trzeci etap Konkursu.
Przez cały rok szkolny uczniowie mogli rozwiązywać trudne zadania matematyczne. Każde rozwiązanie było nagrodzone odpowiednią liczba punktów. Uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów otrzyma na koniec roku atrakcyjną nagrodę.
Opiekunowie konkursu to Barbara Młyńczak i Agnieszka Kosek