Erasmus +. Wyjazd do Rumunii

zdjęcie uczestników wyjazdu

W dniach 8 – 14. XII. 2019 uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie uczestniczyli w mobilności do szkoły partnerskiej Colegiul National „Mihai Eminescu” w Petrosani, Rumunia realizując projekt Erasmus+ KA 229-046955-5 „Prepare for Future Career” (P4FC). Szkołę
reprezentowali uczniowie klas drugich m i d: Dawid Janiszewski, Krystian Jaskólski, Filip Markowski, Wojciech Piech, Michał Sygut, Konrad Uranowski oraz opiekun Alina Matras i koordynator projektu Zofia Włodarczyk.
Tydzień spędzony w szkole w Petrosani był bardzo intensywny, realizowane były zajęcia projektowane związane z rozwojem umiejętności przedsiębiorczych, językowych, komunikacyjnych,
ale również uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aspektami kulturowymi krajów uczestniczących w projekcie: Litwy, Turcji, Rumunii, Włoch i Polski. W programie był wykład na uniwersytecie w Petrosani, zwiedzanie miejscowych przedsiębiorstw EC Electronix, oraz Insemix, ale tez zapoznanie się z dziedzictem kulturowym Transylwanii – zorganizowano dla uczestników wycieczkę do średniowiecznego zamku Korvina w Hunedoara, do najpiękniejszego średniowiecznego miasteczka Rumunii Sybin, ale także uczestnicy mieli możliwość zobaczyć piękno przyrody w jaskini Bolli czy na wycieczce w góry Parang.
Dla wszystkich wyjazd był okazją do kształcenia i rozwoju różnorodnych umiejętności oraz doświadczenia rumuńskiej serdeczności i gościnności.
Koordynator projektu