środa, 29 listopada, 2023

technik elektronik

Technikum Elektryczne nr 8

TECHNIK ELEKTRONIK

Elektronik może pracować  w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki, w specjalistycznych placówkach handlowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

   Technik elektronik to zawód z przyszłością, rozwijający się dynamicznie w związku z zastosowaniem elektroniki w wielu dziedzinach życia: w urządzeniach przemysłowych, aparaturze medycznej, komputerach oraz w urządzeniach gospodarstwa domowego.

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W REKRUTACJI:

 • język polski
 • język obcy
 •  matematyka
 • zajęcia techniczne

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 •  przeciętna sprawność fizyczna
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły
 •  podzielność uwagi
 • Koncentracja
 •  cierpliwość i systematyczność
 • Dokładność

BADANIA LEKARSKIE:

Elektronik jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
– porażenie prądem elektrycznym
– urazy przy pracach ręcznych
– urazy przy pracach elektrourządzeń

PRZECIWWSKAZANIA DO NAUKI I PRACY W ZAWODZIE:

 • skłonność do uczuleń
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • zaburzenia równowagi
 • brak widzenia obuocznego
 • daltonizm
 •  choroby układu nerwowego (epilepsja)

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • układy analogowe,
 • układy cyfrowe i mikroprocesorowe,
 • układy automatyki,
 • urządzenia elektroniczne,
 • pomiary elektryczne w pracowniach,
 •  wykonywanie i konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych,
 • eksploatacja urządzeń elektronicznych, 
 • zakładanie i prowadzenie firmy,
 • zajęcia praktyczne ,
 • praktyka zawodowa.

PRZEDMIOT W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • matematyka
 • fizyka

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 • w klasie III i IV ( łącznie 280 h)

JĘZYKI OBCE:

 • język angielski
 •  język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

ELM.02  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05   Eksploatacja urządzeń elektronicznych

ABSOLWENT POTRAFI:

 • organizować stanowisko pracy przy produkcji, 
 • uruchamiać i serwisować urządzenia elektroniczne,
 • montować, instalować, uruchamiać, nadzorować i kontrolować pracę urządzeń elektronicznych,
 • naprawiać urządzenia elektroniczne,

Dla uczniów klas czwartych organizowany jest kurs i egzamin na uprawnienia do pracy przy napięciu do 1kV, prowadzony przez przedstawicieli SEP.

DOŁĄCZ DO NAS!

Zdobycie odpowiedniego wykształcenia jest potrzebą, natomiast zdobycie zawodu w którym znajdziesz pracę jest koniecznością.

Imprezy w Krakowie