Z matematyką w 2021 rok

Z liczbą 2021 będziemy blisko przez cały rozpoczynający się rok. Na stronie  numbersaplenty.com, która jest  prowadzona przez włoskiego informatyka i pasjonata liczb Giovanniego Resta,  można znaleźć wiele ciekawych nie tylko dla matematyków własności liczby 2021. Oto kilka z nich:

  • Naturalne dzielniki liczby 2021 to: 1, 43, 47, 2021, zatem łatwo zauważyć, że jest iloczynem dwóch kolejnych liczb pierwszych: 43 i 47. Liczba pierwsza to ta liczba naturalna, która ma tylko dwa różne dzielniki: 1 i samą siebie.
  • Liczba 2021 jest  sklejona z dwóch kolejnych liczb naturalnych: 20 i 21.

To rzadka własność. Następną taką liczbą która ma obie w/w własności jest dopiero… 23073409469011482307340946901147. Ta sklejona jest z liczb 2307340946901148 i 2307340946901147 i jest iloczynem liczb pierwszych 4803478892324963 oraz 4803478892324969.

  • Jeżeli weźmiemy wszystkie liczby pierwsze mniejsze od 100, czyli 2, 3, 5, 7, 11, …, 89, 97 i stworzymy pary domina: (2,3), (3,5), (5,7 ), …, (83,89), (89,97) to suma liczb wszystkich par to 2021.
  • 2021  to liczba grzeczna , ponieważ można ją zapisać na trzy sposoby jako sumę następujących po sobie liczb naturalnych, na przykład 20+21+22+23+ … + 66 .
  • 2021 to liczba przystająca.  Liczba nazywana przystającą jest obszarem trójkąta prostokątnego o wymiernych bokach.
  • Kiedy dodamy do liczby 2021 jej rewers 1202 to otrzymamy palindrom 3223 .
  • Kiedy pomnożymy liczbę 2021 przez jej rewers 1202 także otrzymamy palindrom  2429242 .

Tekst przygotowała w ramach innowacji Myślę, liczę, rozwiązuję Barbara Młyńczak na podstawie artykułu Piotra Cieślińskiego 2021. Będzie to rok zły, ale jednak nieodrażający. Tak mówi matematyka