UDZIAŁ MŁODZIEŻY W PROJEKCIE EUROPEJSKIM „AKTYWNI MŁODZI”

sala szkolna i uczestniczy podczas zajęć

W dniach 20,21 listopada 2019r. odbyły się warsztaty współpracy zespołowej realizowane w ramach projektu europejskiego „Aktywni Młodzi – program rozwoju kompetencji społecznych”.
Udział w warsztatach wzięli uczniowie z Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich. Podczas dwudniowych warsztatów uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:
prawidłowej komunikacji, zasad określania celów, stylów przywództwa, stosowania technik radzenia sobie ze stresem, właściwej argumentacji i komunikowania swoich racji , określania ról w rozwiązywaniu konfliktów w oparciu o znajomość cech temperamentu, stosując metody dyskusji, burzy mózgu, testów, gier szkoleniowych, ćwiczeń.
Udział w warsztatach był wspaniałą okazją na pełniejsze wykorzystanie wiedzy i doświadczeń oraz czas nie tylko nauki, ale dobrej zabawy i integracji.