Terminy rekrutacji

Szkoła Podstawowa

Kandydaci do oddziałów klas pierwszych technikum 5-letniego,  składają  podanie, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów oraz  stosowne do zawodu, zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie  w następujących terminach poprzedzających rekrutację:

od 25 kwietnia 2019r. do 10 czerwca 2019r.  –  składanie przez kandydatów wniosków. Rekrutację do technikum 5-letniego przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od  21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmioklasisty (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej)
 2. 28  czerwca 2019r. godz. 12;00 – podanie przez szkoły ponadpodstawowe wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
 3. do 3 lipca 2019 r.  –  wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie.
 4. do 9 lipca 2019r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożone zostały wcześniej)
 5. 10 lipca 2019r.   godz.12;00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,
 6. do 22 sierpnia 2019r. –  rekrutacja uzupełniająca

Gimnazjum

Kandydaci do oddziałów klas pierwszych technikum 4-letniego,  składają  podanie, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów oraz  stosowne do zawodu, zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie  w następujących terminach poprzedzających rekrutację:

od 25 kwietnia 2019r. do 10 czerwca 2019r.  –  składanie przez kandydatów wniosków. Rekrutację do technikum 4-letniego przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od  21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmioklasisty (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej)
 2. 28  czerwca 2019r. godz. 12;00 – podanie przez szkoły ponadpodstawowe wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
 3. do 3 lipca 2019 r.  –  wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie.
 4. do 9 lipca 2019r.potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożone zostały wcześniej)
 5. 10 lipca 2019r.   godz.12;00podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,
 6. do 22 sierpnia 2019r.  rekrutacja uzupełniająca