Technikum Elektryczne Nr 8 – absolwenci gimnazjum

Technikum Elektryczne  Nr 8 – cykl 4 letni

.

Oddziały i kierunki kształcenia:

1a – technik elektronik

1b – technik elektryk

1c – technik informatyk

1m – technik mechatronik

języki obce ( we wszystkich klasach):

j. angielski i j. niemiecki

Przedmioty punktowane w klasach technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik:

język polski
j. obcy
matematyka
zajęcia techniczne 


Przedmioty punktowane w klasie technik informatyk:

język polski
matematyka
język obcy
informatyka