Technikum Elektryczne Nr 8 – absolwenci Szkoły podstawowej


.