środa, 29 listopada, 2023

technik informatyk

Technikum Elektryczne nr 8

TECHNIK INFORMATYK

Informatyk to profesjonalista w swojej dziedzinie o wysokiej pozycji rynkowej. Jeśli fascynują Ciebie nowe technologie, tworzenie stron WWW i administrowanie sieciami komputerowymi to masz okazję stać się fachowcem w tej dziedzinie. 

Jeżeli zostaniesz uczniem naszej szkoły i wybierzesz naukę na kierunku technik informatyk, to możesz być pewien, że wybrałeś zawód przyszłości, niosący wiele wyzwań i możliwości samorealizacji.

RZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ PODCZAS REKRUTACJI 

 • język polski
 • język obcy
 •  matematyka
 • informatyka

BADANIA LEKARSKIE:

Informatyk jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
– problemy związane z pracą w pozycji siedzącej
– problemy związane z pracą przy monitorze

WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • zainteresowania techniczne, 
 • traktowanie swojego zawodu jak pasji. 
 • talent do przedmiotów ścisłych, 
 • umiejętność twórczego i abstrakcyjnego myślenia, 
 • systematyczność, 
 • wytrwałość w realizacji powierzonych zadań, 
 • umiejętność współpracy w grupie

PRZECIWSKAZANIA

 • problemy związane z pracą w pozycji siedzącej 
 • problemy związane z pracą przy monitorze 

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE: 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy 
 •  podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 •  urządzenia techniki komputerowej 
 •  systemy operacyjne
 • sieci komputerowe 
 • sieciowe systemy operacyjne
 • tworzenie statycznych stron internetowych 
 • aplikacje klienckie
 • aplikacje serwerowe
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • matematyka
 • informatyka

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 • w klasie III i IV ( łącznie 280 h)

JĘZYKI OBCE:

 • język angielski
 • język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03   Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

ABSOLWENT POTRAFI:

 • diagnozować oprogramowanie, 
 • administrować sieciami komputerowymi, 
 • projektować strony internetowe, 
 • tworzyć aplikacje internetowe, 
 • projektować i tworzyć sieci komputerowe, 
 • projektować bazy danych,
 •  instalować oprogramowanie, 
 • korzystać z literatury technicznej 
 • pisać pogramy w różnych językach programowania 
 • dobierać sprzęt do konkretnych sytuacji,
 •  podejmować i rozliczać działalność gospodarczą

ZAPRASZAMY
Zdobycie odpowiedniego wykształcenia jest potrzebą, natomiast zdobycie zawodu w którym znajdziesz pracę jest koniecznością

Imprezy w Krakowie