Targi Szkół Zawodowych

W czwartek 23 stycznia 2020 roku na Targach Szkół Zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie nasi uczniowie: Piotr Kiszka, Krzysztof Szymański, Michał Chuchmacz, Olaf Pułtorak, Patrycja Tochowicz, Kacper Kulka, Valeriia Tovarovska, Krystian Jaskólski, Mikołaj Orłowski i Mariusz Tkaczyk pod opieką nauczycieli Artura Głowackiego, Krzysztofa Gazdowicza, Antoniego Musiała, Katarzyny Dymek-Nowak i Barbary Młyńczak zaprezentowali ofertę edukacyjną  naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021. Stoisko ZSEl Nr 2 wśród innych prezentacji krakowskich zespołów szkół technicznych było z zainteresowaniem odwiedzane przez uczniowie starszych klas szkół podstawowych i ich rodziców.