SAMORZĄD UCZNIOWSKI – AKTYWNI MŁODZI

uczestnicy programu
Więcej zdjęć? Kliknij w obrazek.

W tym roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Samorządu Szkolnego przystąpili do Projektu „AKTYWNI MŁODZI” – rozwój kompetencji społecznych w ramach Programu „ Młodzież Solidarna w Działaniu”
Programu Operacyjnego „Wiedza i Edukacja – Rozwój –POWER” finansowanego z funduszy europejskich.
Celem Projektu skierowanego do młodzieży jest rozwój umiejętności społecznych, które są niezbędne w różnych sferach życia każdego człowieka.
Program obejmuje:
● Trening umiejętności interpersonalnych
● Warsztaty współpracy zespołowej
● Warsztaty dla liderów społecznych.
Uczestnicy Projektu będą zaangażowani w działania wolontaryjne.
Udział w Projekcie będzie udokumentowany CERTYFIKATEM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt realizujemy w naszej szkole we współpracy ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpingu w Polsce.