Poznaję, doświadczam, wybieram – wędrówka po świecie zawodów

reklama projektu

Od 1 września Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym przy ul. Popławskiego 17 będzie funkcjonować pod nazwą Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Kariery”. Oprócz dotychczasowego profilu działalności będzie realizować zadania związane z doradztwem zawodowym na terenie przedszkoli i szkół. Już w bieżącym roku szkolnym, od 1 maja do 31 sierpnia, jest realizowany pilotaż programu „Poznaję, doświadczam, wybieram – wędrówka po świecie zawodów”. Celem pilotażu jest popularyzacja wśród rodziców i dzieci zawodów, wiążących się z wyborem ścieżki kształcenia technicznego, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej dla realizacji podstawy programowej w tym zakresie.

W pilotażu bierze udział również nasza szkoła.

Więcej na stronie https://portaledukacyjny.krakow.pl/