Pożegnanie 2019

nekrolog

W dniu 20 grudnia 2019 o godzinie 10.20 na cmentarzu Batowickim przy ulicy Reduta w Krakowie odbędzie się pogrzeb byłego nauczyciela i wicedyrektora naszej szkoły Pana Antoniego Sroki.

Pan Antoni Sroka był absolwentem geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie ( obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Od 1960 roku pracował w naszej szkole, początkowo jako wychowawca Internatu, a w latach 1961-1970 kierownik zajęć pozalekcyjnych. W 1970 roku został zastępcą dyrektora. Sprawował opiekę nad Zasadniczą Szkołą Zawodową i 2-letnim Technikum Elektrycznym. W 1987 roku przeszedł na emeryturę. Do 1991 roku pracował w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel geografii.