Nagroda

11.04.2019 roku klasa 1c miała okazję oglądnąć w Multikinie film „Kurier”. Fundatorem nagrody dla klasy – za najlepsze wyniki w nauce w pierwszym semestrze – była Rada Rodziców naszej szkoły.