Matura 2020

W wiadomościach dziennika elektronicznego LIBRUS oraz na G-Suite w zakładce „konsultacje przed maturą” zostały umieszczone szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego: ogólny harmonogram, listy imienne zdających oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przed, w czasie i po egzaminie maturalnym.

I. Egzaminy pisemne dobywać się będą:

  • 08.06.2020 – język polski p.podstawowy 9;00, / p. rozszerzony 14;00
  • 09.06.2020 – matematyka p.podstawowy 9;00
  • 10.06.2020 – język angielski p. podstawowy 9;00 / p.rozszerzony 14;00
  • 15.06.2020 – matematyka p.rozszerzony 9;00
  • 16.06.2020 – biologia p.rozszerzony 9;00 / WOS p.rozszerzony 14;00
  • 17.06.2020 – chemia p.rozszerzony 9;00 / informatyka p.rozszerzony 14;00
  • 19.06.202 – geografia p.podstawowy, p.rozszerzony 9;00
  • 24.06.2020 – fizyka p.podstawowy, p.rozszerzony 9;00

II.egzaminy ustne w 2020 roku nie będą przeprowadzone (chyba, że na wniosek zdającego)

III.Abiturienci zgłaszają się do szkoły w odstępach czasu 4am – 7;45 / 4b -8;00 / 4c – 8;15. absolwenci z lat poprzednich 8;30