piątek, 19 lipca, 2024

Maraton Pisania Listów

Jak działa Maraton pisania Listów

1.Amnesty International identyfikuje osoby, których prawa człowieka są zagrożone naruszeniem lub potrzebują solidarności i sprawiedliwości

2.Amnesty International wybiera 12 osób których obrona może przynieść natychmiastowa zmianę.

3.W okolicach 10 grudnia – Światowego Dnia Praw Człowieka są pisane listy w ich obronie.

4.Listy są wysyłane do przedstawicieli rządów państw z których pochodzą.

5. Amnesty International obserwuje zmiany jakie zachodzą po wysłaniu listów.

Cele maratonu Pisania Listów

Celem Maratonu jest wysłanie jak największej ilości listów i innych apeli (e-maili, faxów) do odpowiednich władz we wskazanych krajach, tak by skierować ich uwagę na naruszenia praw człowieka i listów solidarnościowych do osób lub społeczności