Małopolska Chmura Edukacyjna

W październiku 2019 rozpoczną się zajęcia online w ramach komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (MChE) realizowanego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II”.

Dokumenty dla uczestników zajęć: