Listy kandydatów przyjętych – 18.08.2022 r.

1a – technik elektronik
1b – technik elektryk
1c – technik informatyk
1d – technik informatyk
1m technik mechatronik
XXII Liceum Ogólnokształcące
Kandydaci nieprzyjęci