Krzyk Ziemi

odbiór nagród

20 czerwca 2022 r. w kinie studyjnym Sfinks miało miejsce spotkanie finałowe programu edukacyjnego „Krzyk Ziemi! Być odpowiedzialnym w świecie globalnym.” Program realizowany był od lutego do czerwca, a organizatorem był Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Głównym celem programu było budowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, uczenie działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, a także szukanie właściwych postaw proekologicznych. Program realizowany w nurcie edukacji globalnej, uczącej rozumienia i świadomego reagowania na ważne zjawiska o zasięgu globalnym. Składał się z wykładów tematycznych oraz konkursu na krótkometrażowy film w tematyce programu z przesłaniem „do świata”. Drużynę naszej szkoły reprezentowali uczniowie klasy 2c i 1d w składzie: Bartłomiej Marzec, Aleksandra Luciak, Oliwia Małek, Wojciech Paryż, Bartosz Bułat, Nikodem Bogucki, Olgierd Nazar, Julia Gułowska. Uczniowie raz w miesiącu brali udział w wykładach online o tematyce ekologicznej. Podczas wykładów prezentowane były m.in. ekstremalne katastrofy ekologiczne mające miejsce w Polsce i na świecie, wyjaśnienie ich przyczyn i konsekwencji, formułowanie wniosków i opinii, a przede wszystkim poszukiwanie działań i postaw, które w naszym najbliższym otoczeniu mogą zapoczątkować rozwiązywanie globalnych problemów ekologicznych. Podsumowaniem programu było nagranie krótkiego filmu, o tematyce ekologicznej, który był wyświetlany na spotkaniu finałowym w kinie studyjnym Sfinks. Nasi uczniowie nagrali film pod tytułem: “Nie bój się reaguj!”. Otrzymali za udział w programie dyplomy, przydatne termosy oraz książki o wybitnych postaciach związanych z terenami Nowej Huty.