Krakowski Tydzień Zawodowców

2 marca rozpoczął się Krakowski Tydzień Zawodowców. Zapraszamy 
wszystkich ośmioklasistów do zapoznania się z naszą szkołą.

Natomiast w magistracie dyrektorzy samorządowych szkół technicznych  i branżowych spotkali się z przedstawicielami miejskich spółek, aby omówić możliwości rozwijania współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. 
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 był jednym z prelegentów tego spotkania.