Konkurs”Mój zawód, moje hobby..” przedłużenie terminu składania prac.

W szkolnym konkursie „MÓJ ZAWÓD, MOJE HOBBY, MOJA PASJA”
ze względu na pandemię przedłuża się termin przyjmowania zgłoszeń .
O dacie rozstrzygnięcia wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani.
Ewentualne pytania proszę kierować poprzez „Librusa” do Pana Skirło Mieczysława.

6.11.2020